Villaförsäkring

Jämför villaförsäkring och hemförsäkring

Jämför villaförsäkring och hemförsäkring till din villa.

Att hitta en bra hemförsäkring till sin villa är viktigt. Med tanke på att villan har ett stort värde samt att man oftast har mer lösöre krävs en trygg hemförsäkring. Jämför hemförsäkring för villa här.

Skillnad på villaförsäkring och hemförsäkring

Till skillnad mot en lägenhet måste man som villaägare även försäkra själva fastigheten med en så kallad villaförsäkring. Villaförsäkringen ersätter skador som sker på själva byggnaden och den tomt som huset är byggt på. Ofta bakar man in en traditionell hemförsäkring i hela villaförsäkringen för fastigheten. Jämför villaförsäkring här! Hyr du din villa behöver du endast ha en hemförsäkring. Kontrollera dock med fastighetsägaren så att det finns en försäkring för fastigheten (villaförsäkring).

Jämför hemförsäkring här!

Jämför villaförsäkring här!